Sukshinder Shinda – Simran – Out 18th July FT. Bibi Ashurpreet Kaur & Jalandar Jatha Wale

DHARAM SEVA RECORDS PRESENTS:

SUKSHINDER SHINDA – SIMRAN