Official Video – Bhindranwale – Kavishar Jago Leher Ghalkalan – Dharam Seva Records

Dharam Seva Records – A Non Profit Label.

Singer – Kavisher Jago Leher Ghalkalan
(Gurbans Singh ,Sajan Singh , Parchark – Bhai Gursharn Singh)
Lyrics – Komal Almwalia
Music – Upain Troubler Pinder
Video – Manider Singh Marwaha
Label – Dharam Seva Records

FACEBOOK – http://www.facebook.com/dharamsevarecords
WEBSITE – http://www.dharamsevarecords.com
YOUTUBE – http://www.youtube.com/dharamsevarecords
TWITTER – https://twitter.com/dharamseva
INSTAGRAM – http://instagram.com/dharamseva