Khalsa Aid – Dharam Seva Records – Dhadi Rashpal Singh Khushdil

Dharam Seva Records – A Non Profit Label.

Artist – Dhadi Rashpal Singh Khushdil
Music – Saabi Kainth
Lyrics – Hardeep Singh Gidderwindi
Producer – Avtar Singh Khanda
Video – CMAC Fresnd
Label – Dharam Seva Records

FACEBOOK – http://www.facebook.com/dharamsevarecords
WEBSITE – http://www.dharamsevarecords.com
YOUTUBE – http://www.youtube.com/dharamsevarecords
TWITTER – https://twitter.com/dharamseva
INSTAGRAM – http://instagram.com/dharamseva